จักรพันธุ์ ขวัญมงคล

เผ่าจ้าว กำลังใจดี

จักรพันธุ์ ขวัญมงคล เป็นคนเขียนหนังสือและคอลัมนิสต์อิสระที่บางคราวก็ใช้นามปากกาว่า เผ่าจ้าว กำลังใจดี จักรพันธุ์มีงานเขียนหนังสือจำนวน 10 เล่ม หนังสือแปล 1 เล่ม ปัจจุบันจักรพันธุ์เปิดสำนักพิมพ์ขนาดกะทัดรัดชื่อ มหาสมุด และดูแลร้านกาแฟเล็กๆ ย่านสะพานพระรามแปดชื่อ yellow submarine ติดตามผลงานและติดต่อจักรพันธุ์ได้ที่ paojao@yahoo.com และ facebook.com/paojao

ผลงานทั้งหมด

Add a comment...