ซะการีย์ยา อมตยา

ซะการีย์ยา อมตยา (25 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 - ) หรือที่รู้จักกันในนาม เช ปุถุชน เป็นกวี นักเขียน นักแปลชาวไทย เจ้าของรางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2553 สาขากวีนิพนธ์ จากผลงานรวมบทกวีนิพนธ์ ไม่มีหญิงสาวในบทกวี
ซะการีย์ยา อมตยา เกิดวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ที่ อ.บาเจาะ จ. นราธิวาส เติบโตริมเทือกเขาบูโด เป็นลูกคนกลางของครอบครัว เรียนชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านกะลุแป ชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียน อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ และวิทยาลัย ดารุล อูลูม นัดวะตุล อุลามาอ์ สาขาอิสลามศาสตร์ ภาษาและวรรณคดีอาหรับเป็นเวลา 5 ปีเต็ม โดยต่อมาเมื่อกลับคืนสู่แผ่นดินเกิดก็เลือกเข้าเรียนต่อสาขาศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล
ช่วงเวลาที่ศึกษาในประเทศอินเดีย ได้บ่มเพาะตัวตนกวีและความสนใจด้านนี้ทีละเล็กละน้อย ประกอบกับบรรยากาศและวัฒนธรรมของวิทยาลัยได้มีส่วนช่วยส่งเสริมความสนใจในบทกวี วรรณกรรมต่างประเทศ และปรัชญา ต่อมาเมื่อศึกษาถึงชั้นปีที่ 3 ได้ลงเรียนวรรณคดีอาหรับทั้งยุคคลาสสิค ยุคกลาง และงานร่วมสมัย เช่น งานกวีนิพนธ์ไร้ฉันทลักษณ์ ที่ได้เริ่มศึกษาและดื่มด่ำลึกซึ้งมากขึ้น
จากอินเดียสู่ไทย บทกวีที่ภายหลังได้รับการนิยามว่าไร้ฉันทลักษณ์ ได้เริ่มทวีจำนวนมากขึ้นตามรายทางชีวิต กอปรกับปณิธานที่อยากเป็น “สะพาน” เชื่อมวัฒนธรรมที่แตกต่างด้วยภาษา ทำให้มีงานแปลออกมาหนึ่งเล่ม ในชื่อ “ด้วยจิตวิญญาณอันเปี่ยมสุข” แต่ไม่ได้เผยแพร่ในวงกว้าง และต่อมามีผลงานของตัวเองทยอยเผยแพร่สู่โลกอินเตอร์เน็ตที่เปิดกว้างรวมทั้งเว็บบล็อคต่างๆ กระทั่งก่อตั้งเว็บไซต์ www.thaipoetsociety.com เพื่อเป็นสาธารณรัฐกวีนิพนธ์หรือชุมชนทางเลือกแก่ผู้ชมชอบบทกวี
ตั้งแต่พ.ศ. 2547 ผลงานแปลและบทกวีของซะการีย์ยาได้ปรากฎตามหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร จนเริ่มเป็นที่รู้จักชื่อเสียงเรียงนาม กระทั่งวันหนึ่งเกิดแรงบันดาลใจอยาก “รวมเล่ม” ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยอยู่ในความคิด จึงกลายมาเป็นบทกวีไร้ฉันทลักษณ์ “ไม่มีหญิงสาวในบทกวี” รวมบทกวีเล่มแรกในรอบกว่าสิบปีที่สร้างสรรค์งานมา ปัจจุบันยังคงหาความรู้ด้านวรรณกรรม เขียนและแปลบทกวีอย่างสม่ำเสมอ พร้อมไปกับขับเคลื่อนงานกวีนิพนธ์ในมิติอ่านออกเสียง ทั้งได้พยายามบ่มเพาะนิยายที่เกี่ยวกับบ้านเกิดมากว่าสองปีแล้ว

ที่มา: wikipedia.org

Add a comment...