รศ. ดร. ทิพย์สุดา ปทุมานนท์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ปทุมานนท์ (2496 - ) อาจารย์สังกัดภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเขียนหนังสือด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์หลายเล่ม ได้รับเลือกเป็น "อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของ ปอมท. ประจำปี 2549" ในสาขามนุษยศาสตร์

รศ. ดร. ทิพย์สุดา ปทุมานนท์ เข้าเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2514 รุ่นเดียวกับ อ.เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี, ดร.ดุษฎี ทายตะคุ, นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ และได้เรียนต่อปริญญาโทด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์ เมืองเออร์แบนา-แชมเปญจน์ และปริญญาเอกสาขาสถาปัตยกรรมที่ มหาวิทยาลัยมิชิแกน เมืองแอน-อาร์เบอร์ สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่จบการศึกษาปริญญาโทก็ได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ. ทิพย์สุดาได้เขียนบทความและหนังสือมากมายเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านสถาปัตยกรรม เช่น กำเนิดสถาปัตยกรรม : กำเนิดนิรนาม กำเนิดในโลกของเด็ก กำเนิดภาษา, 2537, ปรากฏการณ์ศาสตร์ในสถาปัตยกรรม : 2536, กัมปนาทแห่งความสงัด

ผลงานการออกแบบนั้น ได้ร่วมกับ รศ. เลอสม สถาปิตานนท์ ออกแบบอาคารจามจุรี 5 อาคารวิทยกิตติ์ อาคารวิศวกรรม 5 (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และได้ร่วมกับ รศ. เลอสม สถาปิตานนท์ และ รศ. อวยชัย วุฒิโฆสิต ออกแบบอาคารจุฬานิเวศน์

ที่มา: wikipedia.org

Add a comment...