ธนรรถวร จตุรงควาณิช

อดีตเคยทำงานหนังสือพิมพ์ แปลตั้งแต่เอกสารราชการยันนิยายนักสืบ เขียนหนังสือนำเที่ยว
ปัจจุบันสอนวรรณคดีอังกฤษอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่มา: gammemagie.com

Add a comment...