นฆ ปักษนาวิน

มีบทกวีตีพิมพ์ครั้งแรกในมติชนสุดสัปดาห์เมื่อปี 2539 ขณะเป็นนักศึกษา
ต่อมา เริ่มเขียนเรื่องสั้นอย่างจริงจังเมื่อเรียนจบ ร่วมกับเพื่อนๆ เปิดร้านหนังสือชื่อ หนัง(สือ)๒๕๒๑ ที่ภูเก็ต

ที่มา: gammemagie.com

Add a comment...