นพดล เวชสวัสดิ์

นพดล เวชสวัสดิ์ นักแปลนิยายวิทยาศาสตร์ และมีผลงานแปลบทความความรู้เป็นครั้งคราว ผลงานแปลที่มีชื่อเสียงของนพดล เวชสวัสดิ์ คือชุดนิยายวิทยาศาสตร์ของ ไอแซค อสิมอฟ และนิยายของฮารูกิ มุราคามิ

ที่มา: wikipedia.org

ผลงานทั้งหมด

Add a comment...