ผาด พาสิกรณ์

วิษณุฉัตร วิเศษสุวรรณภูมิ

“วิษณุฉัตร วิเศษสุวรรณภูมิ” เจ้าของนามปากกา “ผาด พาสิกรณ์” เป็นลูกไม้ติดต้นของนักเขียนนามอุโฆษ “พนมเทียน” ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ

ที่ยิ่งกว่าใต้ต้น เพราะพิสูจน์ผ่านทุกตัวอักษร ทุกความคิดที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ผ่านผลงานทั้งเรื่องสั้น นวนิยาย และผลงานแปล อาทิ สำเนียงของเวลา, ณ กาลครั้งหนึ่ง, ฝันที่ราชประสงค์,The Kite Runner โดยเฉพาะเสียงตอบรับจากนวนิยายเล่มล่า “เสือ เพลิน กรง”

ที่มา: praphansarn.com

Add a comment...