คนขี่เสือ

He Who Rides A Tigher

การก้าวลงจากบัลลังก์แห่งอำนาจสู่สามัญที่เป็นจริง

ผลงานการเขียนของ ดร. ภวานี ภัฏฏาจารย์ นักประพันธ์ชาวอินเดีย ถ่ายทอดเป็นภาษาต่างๆ มาแล้วทั่วโลก โดยฉบับนี้แปลเป็นภาษาไทยโดย จิตร ภูมิศักดิ์ และถูกเก็บไว้เป็นเวลากว่า 30 ปี เรื่องราวการเปรียบเปรยเหมือนการก้าวลงจากบัลลังก์แห่งอำนาจสู่สามัญที่เป็นจริง ของช่างปะซ่อมหม้อไหธรรมดา ที่เขาโกหกคนทั่วไปว่าเขาเป็นพราหมณ์ เขาเรียนรู้การใช้ชีวิตมากมายจากการอุปโลกน์ตัวเองขึ้นเป็นพราหมณ์ ในบั้นปลายเขาพบว่าชัยชนะของเขามิได้อยู่ตรงที่สามารถเป็นและเอาประโยชน์จากสิ่งที่เป็น แต่เป็นการรู้วิธีสลัดมันออกไปจากจิตใจของเขา

Add a comment...