คนในบ้านหนังสือ

หลากหลายรสชีวิตในโลกวรรณศิลป์

คนเขียนหนังสือ ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่น่ารัก และไม่มีคนใดหรอกที่มีแต่ด้านร้าย แต่คนอ่านหนังสือทุกคนคงพอใจที่จะได้ยินเรื่องน่ารักของตัวเองซึ่งมีอยู่ในคนเขียนหนังสือเหล่านั้น...

Add a comment...