คุณปู่แว่นตาแตก

นักอ่านคงประทับใจและสนุกสนานกันมาแล้วกับเรื่อง ‘คุณปู่แว่นตาโต’ ของ ชมัยภร แสงกระจ่าง เรื่องราวของคุณปู่นักวิชาการที่เริ่มต้นชีวิตหลังเกษียณอายุราชการด้วยการสอนเด็กๆ วัยอนุบาลและประถมที่อยู่แถวบ้าน ให้เรียนรู้ศิลปะ ที่สำคัญ คุณปู่ เป็นตัวละครที่มาจากตัวจริง- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เจตนา นาควัชระ เมธีวิจัยอาวุโส (สาขาวรรณคดี ปี ๒๕๓๘) นักวิชาการคนสำคัญของวงการวิชาการด้านวรรณกรรมของประเทศไทย

‘คุณปู่แว่นตาโต’ ได้รับรางวัลดีเด่น ในการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี 2544 (ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ) ของกระทรวงศึกษาธิการ

๑๐ ปี ผ่านไป ‘คุณปู่แว่นตาแตก’ เล่มนี้ก็ปรากฏสู่สายตานักอ่าน

‘คุณปู่แว่นตาแตก’ แม้จะเป็นภาคสอง ของ ‘คุณปู่แว่นตาโต’ แต่มีตัวละครเดิมเพียงแค่คุณปู่และคุณย่านิจเท่านั้น ส่วนนักเรียนวัยเด็กรุ่นนี้เป็นเด็กนักเรียนประถมที่อยู่ในวัยกำลังเรียนรู้ ที่สำคัญคือสารของคุณปู่ที่ส่งผ่านมายังเด็กรุ่นใหม่ ครั้งนี้เป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนความ ‘ต่าง’ ของกันและกัน เพื่อยอมรับในความแตกต่าง ความเก่า-ใหม่ ความเชื่อ และสังคมที่แตกต่าง การแลกเปลี่ยนความเห็นโดยยอมรับในความต่าง นับเป็นการวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่สังคมที่ก้าวหน้าและพัฒนา

คุณปู่ ของหลานๆ (และของนักอ่าน) ในครั้งนี้ อาจจะดูเหนื่อยกับเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เหนื่อยและท้อเสียจนแว่นตาแตก แต่ทว่าสิ่งอันเป็นความหวังและเป็นพลังให้แก่คุณปู่อย่างยิ่งยวดก็คือ เด็กๆ --คนรุ่นใหม่ยังคงเป็นความหวังของประเทศนี้

คุณปู่บอกกับพวกเราว่า เราต้องมีหวัง และต้องร่วมมือกันสร้างหนทางแห่งความหวังให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

‘คุณปู่แว่นตาแตก’ เป็นวรรณกรรมเล่มที่อ่านได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และไม่จำเป็นต้องเคยอ่าน ‘คุณปู่แว่นตาโต’ มาก่อน ก็อ่านได้สนุกไม่แพ้กัน

สำนักพิมพ์คมบาง หวังว่า เมื่อได้อ่าน ‘คุณปู่แว่นตาแตก’ แล้ว นักอ่านทุกท่านคงรื่นรมย์ และมีความหวังกับประเทศนี้ขึ้นมาบ้าง อย่างน้อยก็มีความหวังกับการสร้างนักอ่านที่ดีๆ รุ่นต่อไป ด้วยการนำหนังสือเล่มนี้ไปเผยแพร่ต่อๆ กัน ด้วยหัวใจมีความสุข

Add a comment...