คลื่นเสรีภาพ

ถ้าเราเพ่งพินิจวิถีการผลิตแบบตะวันตกให้ลึกซึ้ง รวมทั้งวิถีชีวิตที่งอกงามจากการผลิตดังกล่าว ก็จะพบว่าทุกอย่างรวมศูนย์ที่คำ 3 คำเท่านั้น คือความรู้ รสนิยม และจินตนาการ
มีแต่วิถีชีวิตที่ห้อมล้อมความรู้กับรสนิยม จึงจะสามารถทำให้การดัดแปลงโลกมีความหมายในเชิงคุณภาพและคนเราหากจะดัดแปลงโลกให้มีคุณภาพ ก็ไม่สามารถกระทำผ่านวิธีอื่นได้ นอกจากจะเริ่มต้นด้วยจินตนาการถึงชีวิตที่ดี
สิ่งนี้ต่างหาก ที่น่าจะเป็นหัวใจของวัฒนธรรมเมืองสมัยใหม่ ไม่ใช้การสะสมครอบครองวัตถุปัจจัยสารพัด โดยปราศจากขอบเขตและทิศทาง

ที่มา: se-ed.com
หมวดหมู่:
ความเรียง

Add a comment...