เซลล์

Cell

ผู้เขียน Stephen King
ผู้แปล นพดล เวชสวัสดิ์

ความสยดสยองที่ผู้ใช้มือถือทุกคนต้องอ่าน

…วันที่ 1 ตุลาคม พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่ในสรวงสวรรค์ดัชนีตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ 10140 จุด เครื่องบินโดยสารขึ้นลงตรงเวลา (เว้นแต่เครื่องที่บินขึ้นและลงจากท่าอากาศยานชิคาโก ซึ่งถือเป็นปกติวิสัย)…สองสัปดาห์ถัดมา ท้องฟ้าเป็นของนกและตลาดหลักทรัพย์กลายเป็นอดีตเมื่อลุถึงฮัลโลวีน มหานครใหญ่ของโลกจากนิวยอร์กถึงมอสโคว์สงกลิ่นศพเหม็นเน่าลอยขึ้นไปถึงสรวงสวรรค์ว่างเปล่า...และโลกที่เคยรู้จัก เหลือแต่เพียงความทรงจำ...(จากปกหลัง)

ที่มา: se-ed.com

Add a comment...