สาวน้อยกระโปรงเพลิง

The Girl in the Flammable Skirt

ผู้เขียน Aimee Bender
ผู้แปล นพดล เวชสวัสดิ์

รวมเรื่องสั้นสุดสร้างสรรค์ นิทานยุคสมัยใหม่ เหมาะสำหรับผู้สามารถคิดนอกกรอบมีจินตนาการกว้างไกล

Add a comment...