ประวัติศาสตร์ของความตาย

Final Exits

ผู้เขียน Michael Largo
ผู้แปล นพดล เวชสวัสดิ์

รวบรวมเกร็ดความรู้แลสถิติการตายที่บอกเล่าผ่านอารมณ์ขันและการจิกกัดแบบคันๆ เหมาะสำหรับมนุษย์ทุกท่านที่ไม่ได้เป็นอมตะ

Add a comment...