สดับลมขับขาน

Hear The Wind Sing

สดับลมขับขาน เป็นนิยายลำดับแรกใน ไตรภาคแห่งมุสิก (Trilogy of the Rat) ซึ่งตามมาด้วย พินบอล, 1973 (Pinball, 1973) และ แกะรอยแกะดาว (A Wild Sheep Chase) ได้รับรางวัล Gunzou Literature Prize

Add a comment...