ศาสตราจารย์ กับปราชญ์วิกลจริต

The Professor and the Madman

ผู้เขียน Simon Winchester
ผู้แปล นพดล เวชสวัสดิ์

บุรุษลึกลับผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการจัดทำพจนานุกรมอังกฤษออกซฟอร์ด 70 ปี

Add a comment...